Aanpak

De aanpak van miPR kenmerkt zich door gebruik te maken van creatieve denktechnieken en een resultaat- en doelgerichte aanpak. De denktechnieken worden ingezet om tot de juiste profilering te komen of om verrassende PR ideeën te verzinnen. In co-creatie met de klant worden de creatieve denktechnieken ook ingezet, dit werkt heel inspirerend.

Mieke Boots is heel praktisch ingesteld, creatief in doen, denken en oplossingen en heeft het vermogen om out of the box te denken. Een kracht van haar is dat zij goed kan luisteren naar de klant. Hierdoor krijgt zij een heel goed beeld van de behoefte van de klant, kan de juiste vragen stellen en tot een aanpak op maat komen.

Allereerst vindt een vrijblijvende kennismaking plaats, waarbij wordt gekeken of er een wederzijdse klik is om samen verdere stappen te zetten om tot mooie PR resultaten te komen. Het doel van het gesprek is enerzijds om te voelen of er een connectie bestaat en anderzijds om doelen en doelstellingen helder te krijgen. Bij een wederzijdse connectie worden verdere afspraken gemaakt, wordt een voorstel gedaan en uiteindelijk wordt een (stappen)plan gemaakt.